Stoelmassage & Fiscale Voordelen

De fiscale voordelen van stoelmassage bij bedrijven zijn in het leven geroepen omdat de overheid ook het belang inziet van gezonde en fitte medewerkers. Onderstaand een overzicht van de huidige regelingen.

Fiscale voordelen: loonbelasting

De kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en vallen niet onder de loonbelasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zie onderstaande informatie (bron: website van de Belastingdienst).

Arbo-verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé-besparing geniet.

Stoelmassage

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U heeft als werkgever een arbo-plan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer.

Als een werkgever NIET aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld omdat de medewerker een eigen bijdrage moet betalen), is er geen sprake van een ‘vrije verstrekking’ maar ‘loon in natura’. Dit valt onder de Werkkostenregeling (WKR).

In deze regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale fiscale loon (vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is  dus niet noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling echter gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Mits u voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.


Fiscale voordelen: omzetbelasting

De omzetbelasting (btw) over de stoelmassages is voor werkgevers aftrekbaar als voorbelasting, zie de volgende informatie (bron: website Ministerie van Financiën):

Btw-compensatiefonds

Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw echter niet terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten.  

Voor overheidsinstanties is de btw in enkele gevallen toch (gedeeltelijk) terug te vorderen want per 1 januari 2003 is om die reden het btw-compensatiefonds ingevoerd. Uit dit fonds kunnen gemeenten en provincies de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. 

© Beautiful Wellness l info@beautifulwellness.nl I T 06 109 71 758 l KvK 57926727