Privacy & Cookie Statement

Privacy en Cookie Statement
Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:
Body, Mind & Soul in Balans, hierna te noemen BMS, respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website of bij mij in mijn praktijk ga je er mee akkoord dat ik je gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruik.

BMS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Body, Mind & Soul in Balans
Johanniterlaan 24
3841 DT Harderwijk
Tel.: +31 6 109 71 758
https://marijkeruijter.nl
m.ruijter@live.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

BMS verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Leeftijd en/of geboortedatum
– Bankrekeningnummer (alleen als je een betaling aan mij verricht)
– Medische achtergrond (alleen bij massages/cupping via een online anamnese formulier)
– E-mailadres en/of telefoonnummer
– IP-adres (als je de website bezoekt)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

BMS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw behandeling en/of betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of aanbiedingen waar jij je zelf voor hebt aangemeld. Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief staat.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om een afspraak te bevestigen of te verplaatsen.
– BMS analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (Cookies).
– BMS verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte en/of facturatieverplichtingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

BMS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BMS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via de mail of bij mij in de praktijk (op afspraak).

BMS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik op mijn website en social media

BMS gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BMS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies van derden (die jouw surfgedrag bijhouden), indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer informatie over cookies: https://veiliginternetten.nl/search/?q=cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Op deze website kun je zien welke cookies ik op mijn website gebruik.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Via de website

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via m.ruijter@live.nl

In mijn praktijkruimte

Sommige categorieën persoonsgegevens die ik verzamel kwalificeren we als ‘bijzondere gegevens’, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de massage/cupping heb ik medische gegevens nodig en hierin heb ik een beroepsgeheim. Bij de intake stel ik vragen over bijv. recentelijke operaties of medicatiegebruik. Als ik gegevens van je arts nodig heb, kan dat alleen met jouw voorafgaande toestemming. Je kunt er zelf voor kiezen om deze bijzondere gegevens met mij te delen of niet. Als je bijzondere gegevens met mij deelt, stem je ermee in dat ik deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden (de massages/cupping). Bijzondere gegevens gebruik ik alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming. De toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van mijn diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

BMS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

BMS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BMS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens
BMS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Mijn website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk “https://” en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via m.ruijter@live.nl


Neem voor vragen contact op:
Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met BMS via: m.ruijter@live.nl


Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement
BMS behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in november 2023.